copyright © špela škulj

In a multimedia art-research project with an ambiguous title, The Weight of Legacy, Špela Škulj considers the interdependence of (her own) identity, family heritage, and legacy, both individual and collective, as well as how to measure their “weight”. She is interested in how our personal and family names define us; where our roots are; what is that which we inevitably inherit and what is left behind? What if a certain proper name is not unique to one person, but is rather shared with several people?
More.
Curating and text: Jasna Jernejšek

///

Špela Škulj se v večmedijskem umetniško-raziskovalnem projektu z večpomenskim naslovom Teža zapuščine sprašuje o soodvisnosti (lastne) identitete, družinske dediščine in zapuščine, tako individualne kot kolektivne, in kako izmeriti njihovo »težo«. Zanima jo, kako nas definirata osebno lastno in družinsko ime; kje so naše korenine; kaj je tisto, kar neizbežno podedujemo in kaj tisto, kar ostane za nami? Kaj pa, ko lastno ime ni lastno samo eni osebi, temveč si ga deli z več osebami?
Več.
Kuriranje in besedilo: Jasna Jernejšek

http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 11.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 15.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 12_1.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 14.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 3.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 4.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 7_1.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 1.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 5_1.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-138_teza zapuscine 6_1.jpg