copyright © špela škulj

http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_9_v7.jpg
Varanasi, India, 2013.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_10_v6.jpg
Bodhgaya, India, 2013.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_2_v9.jpg
Sarnath, India, 2013.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_1_v9.jpg
Pushkar, India, 2013.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_33.jpg
Ujjain, India, 2016.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_22.jpg
Kunming, China, 2012.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_20.jpg
Idrija, Slovenia, 2011.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_7_v8.jpg
Pragersko, Slovenia, 2014.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_8_v8.jpg
Mpampalio, Greece, 2015.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_15_v3.jpg
Ikaros, Greece, 2015.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_16.jpg
Dali, China, 2012.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_14_v4.jpg
Kunming, China, 2012.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_6_v8.jpg
Klungkung, Indonezija, 2012.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_5_v9.jpg
Ljubljana, Slovenia, 2014.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_23.jpg
Ljubljana, Slovenia, 2013.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_34.jpg
Vrhnika, Slovenia, 2015.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_4_v9.jpg
Chita, Russia, 2011.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_3_v9.jpg
Irkutsk, Russia, 2011.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_43_v2.jpg
Omsk, Russia, 2011.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_42.jpg
Kiev, Ukraine, 2011.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_39.jpg
Dali, China, 2013.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_44_v2.jpg
Slovenia, 2011.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_41.jpg
Karangasem, Indonesia, 2012.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_19.jpg
Ljubljana, Slovenia, 2010.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_13_v5.jpg
Ujjain, India, 2016.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_18.jpg
Ljubljana, Slovenia, 2013.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_30_v2.jpg
Ljubljana, Slovenia, 2015.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_26.jpg
Ljubljana, Slovenia, 2014.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_17_v2.jpg
Ujjain, India, 2016.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_38.jpg
Vientiane, Laos, 2012.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_39 (2).jpg
Vientiane, Laos, 2012.
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-37_32.jpg
Ujjain, India, 2016.

Evidence book / Knjiga dokazov, 2009-

Evidence book is a project in progress (2008-) that through the photographic methodology consistently collects, documents and catalogs different variations of the same motive. Corpses of dead animals bound to decay are found along roads and footpaths, seashores and in roadside ditches; in the places to which people usually do not pay special attention. Occasionally images of discarded, lost or (in a way) dead items complement the series.

The series began some years ago, when a photo of a dead pigeon was intuitively captured on the street, and has grown into a systematic pursuit of related subjects at the places in the world where the artist lived or traveled: from Nepal to India, from Russia to China, Indonesia and in different parts of Europe.

The photographs are taken as if for a collection of evidence in the investigative procedures at the scene of the crime. The objects are photographed in situ, at the site where they were found, almost always from top, and mostly occupy a central position in the shot.

At the center of the artist’s interest is not to find the actual causes of death, but the phenomenon of death as a natural process. However, the series is not only an impartial collection of evidence, sometimes in the photographs the author’s legs appear, which act as a self-portrait. They represent the artist as a collector of evidence, as an eyewitness to the death that occurred and on the other hand, they show an intimate need to memorize something that was once alive, otherwise left to oblivion.

Evidence book can also be understood as a reflection of contemporary conceptions of death that pushes the dead body (human or animal) to the limits of social experience and it is often regarded purely as waste. It reflects the understanding of death as impersonal and alienated, but on the same time represents a non-subtle memento mori, a raw reminder of our own mortality.

Text by Jasna Jernejšek.

///

Knjiga dokazovje on-going projekt, ki skozi dosledno fotografsko metodologijo zbira, dokumentira in katalogizira različne variacije enega in istega motiva – razkroja prepuščenih mrtvih živali najdenih na cesti in ob pešpoteh, obobalnih pasovih ter obcestnih jarkih in kanalih, ki jim običajno ne posvečamo posebne pozornosti. Občasno jih dopolnjujejo podobe odvrženih ali izgubljenih predmetov, rož ter drugih organskih in neživih reči.

Projekt se je razvil iz pred leti po trenutnem vzgibu posnete fotografije mrtvega goloba na cesti in prerasel v sistematično zasledovanje podobnih motivov na tovrstnih krajih po svetu, kjer je avtorica živela ali potovala, od Nepala do Indije, od Rusije do Kitajske, Indonezije in v različnih delih Evrope.

Za razliko od umeščanja mrtvih živali v skrbno aranžirana tihožitja poznana iz dolge tradicije slikarstva in režirane fotografije, način fotografiranja Špele Škulj bolj spominja na zbiranje dokaznega gradiva v preiskovalnih postopkih za ugotavljanje smrti na prizorišču ''zločina''. Objekti so fotografirani na mestu, kjer so bili najdeni, vedno zvrha navzdol, zavzemajo centralno pozicijo in večino kadra. Pri tem pa v fokusu avtoričinega zanimanja ni iskanje dejanskih vzrokov smrti, temveč samo dejstvo smrti kot naravnega procesa.

Da vendarle ne gre zgolj za nepristransko faktično obravnavo motivov dejejo slutiti primeri, kjer se na fotografijah pojavljajo avtoričine noge. Delujejo kot avtoportret, ki naznanja prisotnost zbiralke dokaznega gradiva ter potrjuje njeno vlogo očividke in pričevalke, da se je smrt zgodila. Izraža avtoričino potrebo, da se razkroju in pozabi prepuščena živalska trupla na nek način vendarle memorizira.

Knjigo dokazov tako lahko razumemo tudi kot refleksijo sodobnega pojmovanja smrti, ki mrtvo telo (človeško ali živalsko) odriva na mejna področja socialne izkustvenosti in ga pogosto obravnava kot odpadek. Odraža razumevanje smrti kot neosebne in odtujene, hkrati pa predstavlja nič kaj subtilen memento mori, neolepšan opomin naše lastne minljivosti.

Besedilo Jasna Jernejšek