copyright © špela škulj

http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-108_layerjeva lightscapes 00.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-108_layerjeva lightscapes 02.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-108_layerjeva lightscapes 03.jpg
http://www.spelaskulj.net/files/gimgs/th-108_layerjeva lightscapes 01.jpg

Lightscapes: Red Earth / Svetlobne krajine: Rdeča zemlja, 2018
4 lightboxes, different sizes / 4 lightboxi, različne velikosti